Czy jakość kodu jest ważna ?

Średni koszt wytworzenia oprogramowania waha się między 10%-20% całkowitych kosztów życia oprogramowania. Resztę stanowią powdrożeniowe koszty utrzymania.

Alt

Czy w Twojej organizacji koszty utrzymania rzędu 80%-90% są akceptowalne, tj. przynoszą wyższe dochody bądź znacząco redukują koszty działania przedsiębiorstwa?